top of page

Safa Tepesinden Sesleniş
Yakın akrabanın İslam’a çağrılmasının ardından sıra tüm Mekke’nin açıkça İslam’a davet edilmesine gelmişti. Bununla ilgili emir de gelmekte gecikmedi.

• Artık emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden de yüz çevir!
• O alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
• Allah ile beraber başka tanrı edinenler, yakında bilecekler.
• And olsun ki, onların söyleyip durdukları şeylerden göğsünün daraldığını biliyoruz.
• Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
• Ve ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et.

Hicr 94-99

 

Hz.Peygamber tüm Mekke halkına peygamberliğini açıklayacaktı. Araplar, bir tehlike durumunda diğerlerini uyarmak için yüksekçe bir yere çıkarlar ve “düşman tarafından kuşatıldık, sabah vakti gelip çattı, çarpışmaya hazırlanın” anlamına gelen “Sabahah! Sabahah!“diye seslenirlerdi. 

Hz.Peygamber de Kabe’nin yakınında bulunan Safa tepeciğinin üzerine çıktı ve “Ya Sabahah! Ya Sabahah!” diye seslenmeye başladı. Sesi işiten insanlar çevresine toplandılar. Gelenler,

- Ya Muhammed! Ne oldu, ne haber var?

 

diye soruyorlardı. Hz.Peygamber konuşmaya başladı:

- Benimle sizin durumunuz, düşman görünce ailesini uyarmak için koşan ve “Ya Sabahah!” diye bağıran adamın haline benzer. Söyleyin! Ben, “şu dağın eteğinden atlılar var, sabaha baskına uğrayacaksınız” desem, bana inanır mısınız? 
- Evet inanırız! Bugüne kadar senin yalan söylediğini duymadık.
- Öyle ise sizi, şiddetli bir azap ile uyarıyorum. Yüce Allah, akrabalarımı, başlarına gelecek azapla uyarmamı emretti. “La ilahe İllallah” demedikçe, ben size ne dünyada, ne de Ahirette bir yarar sağlayabilirim.

 

Amcası Ebu Leheb, Hz.Peygamber’e atmak için eline bir taş aldı:

- Yuh sana! Bizi bunun için mi buraya topladın!

 

Toplananlar dağıldılar.

Açıkça Söyle

Dağın arkasındaki atlılar...

Hz.Peygamberi taşlamaya çalışan kimdi?

Haydin kurtuluşa...

bottom of page