top of page

Hz.Ali ve Hz.Fatıma’nın Evlenmeleri
Hz.Ali ile Hz.Fatıma’nın evlilikleri hicretin ikinci yılına rastlar. Hz.Fatıma, Hz.Peygamberin en küçük ve en sevdiği kızıydı. Hz.Peygambere çok benzerdi.

 

Hz.Aişe der ki:

- Ben Fatıma kadar sözü ve konuşması Resulullah!a benzeyen bir kimse görmedim. Fatıma girdiği zaman, Resulullah ayağa kalkar, onu karşılar ve “Hoş geldin!” diyerek selamlardı. Ben Fatıma’dan daha doğru sözlü bir kimse de görmedim.

 

Daha önce Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer Fatıma ile evlenmek için teklifte bulunmalarına rağmen Hz.Peygamber olumlu yanıt vermemişti.

 

Hz.Ali anlatıyor:

Azadlı kölem bana,

- Fatıma’nın Resulullah’tan istendiğini bilmiyor musun?
- Bilmiyorum!
- Resulullah’a gidip Fatıma’yı sana nikahlamasını istemekten seni alıkoyan nedir?
- Yanımda evlenebileceğim bir şeyim yok.
- Rasulullah’a gidersen onu muhakkak sana nikahlar!

Rasulullah’ın huzuruna girdim. Bütün vakar ve heybeti üzerindeydi. Önüne oturdum ve susup durdum. Konuşmaya güç yetiremedim.

- Niye geldin, bir derdin mi var? Her halde Fatıma’yı istemeye geldin!
- Evet!
- Fatıma’ya mehir olarak verebileceğin ne var?
- Atım ve zırhlı gömleğim var!
- Atın sana gerekli, zırhını sat!

 

Hz.Osman, zırhı satın aldıktan sonra hem zırhın parasını verdi, hem de zırhı Hz.Ali’ye hediye etti. Evlerindeki eşyalar şunlardı: Üç minder, saçaklı bir halı, içi hurma lifleriyle doldurulmuş bir yastık, iki tane el değirmeni, bir su tulumu, topraktan yapılmuş bir su testisi, meşinden bir su bardağı, bir elek, bir havlu, bir koç postu, alaca bir kilim, hurma yaprağından örülmüş bir sedir, iki elbise ve bir kadife yorgan.

 

Medineli müslümanlar düğün yemeği hazırladılar ve ziyefet verildi. Gelinle damat evlerine çekilecekleri zaman, Hz.Peygamber yanlarına geldi. Bir kap ve su getirtti. Ellerini suya soktu, ve suyun içine misk döktü. Hz. Ali’yi çağırdı ve oturttu. Üzerine bu sudan serptikten sonra,

- Allah’ım! Bu evlenmeyi mübarek kıl! Onları mübarek kıl! Onların nesillerini mübarek kıl!

diyerek dua etti. Sonra Hz.Fatıma’yı çağırdı. Hz.Fatıma utancından gözlerini elbisesine dikip duruyordu. Hz.Peygamber onun da üzerine su serpti ve

- Seni ailemin en hayırlısı ile evlendirdim!

buyurdu. Dördüncü gün sabah serinliğinde damadını ve kızını görmeye gitti.

Salebe'nin Başına Gelenler

 

Gatafan Seferi
Gatafan kabilesinden Salebeoğulları ile Muhariblerin, Medine’ye saldırmak üzere Necid bölgesinde toplandıkları haberi alınmıştı. Hz.Peygamber, durumu müslümanlarla görüşüp konuştuktan sonra, hicretin 3. yılında, Hz.Osman’ı yerine vekil bırakarak, 450 kişilik bir kuvvetle Medine’den yola çıktı.

 

Müslümanların kendilerine doğru geldiğini öğrenen kabileler hayvanlarını dağ kuytularına gizlemiş, çoluk çocuklarını da dağ başlarına yerleştirmişlerdi. Müslümanlar onlardan kimseye rastlayamadılar. Bulundukları yere karargah kurdular.

Du'sur ve arkadaşlarının Müslüman olmaları

 

Gatafan seferi on bir gün sürdü. Hz.Peygamber, Müslümanlarla birlikte Medine’ye geri döndü.

 

Hz.Hasan’ın Doğumu
Hicretin 3.yılı ramazan ayında Hz.Fatıma ve Hz.Ali’nin ilk oğulları Hasan dünyaya geldi. Hasan belki de insanların Hz.Peygambere en çok benzeyeniydi. Hz.Peygamber onu çok sever ve onun için,

- Allah’ım Ben onu çok seviyorum! Sen de Onu sev. Onu seveni de sev!

diye dua ederdi.

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz

Bedir'den Sonra

Bana servet nasib etmesi için dua et!

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz...

İntikam ateşi kor halinde...

bottom of page