top of page

Bereket 

Usfan’da konaklandığı zaman, yol azıkları tükenmiş, açlık son haddine varmıştı. Müslümanlardan bazıları, durumu Hz.Peygambere bildirdiler:

- Biz artık açlığa dayanamaz hale geldik. İzin verirsen bindiğimiz develerden bazılarını keselim.

 

Hz.Peygamber develeri kesmeleri için izin verdi. Bunu haber alan Ömer, koşarak Hz.Peygamberin yanına geldi:

- Ya Resulallah! Binilen develerin kesilmesine müsaade etme! Bunun yerine insanlar kalan yiyeceklerini getirsinler. Sonra onların bereketlenmeleri için dua et!

 

Hz.Perygamber, deri bir sofra getirilmesini emretti. Ardından, herkesin kalan yiyeceklerini getirip sofranın üzerine yaymaları emredildi.

 

Ebu Şurayh der ki:

- Kimilerinin bir tek hurma, kimilerinin bir avuç un getirdiğini gördüm. Kimileri ise hiçbir şey getiremediler. Toplananlar azıcık bir şeydi. Getirilecek bir şey kalmayınca, Resulullah, yürüyerek örtünün yanına vardı ve bereket duasında bulundu. Sonra “Kaplarınızı getirin!” buyurdu. Herkes kaplarını alıp yanaştı. Birisi gelip toplanan yiyeceklerden istediği kadar alıyor; sonra bir başkası yanaşıyor, taşıyacak başka kap bulamayıncaya kadar yiyeceklerden alıyordu. Sonunda, Resulullah, hareket için emir verdi.

 

 

bottom of page