Gatafanlıların Ganimetten Pay İstemeleri 

Bu arada Gatafanlılar memleketlerine gidip, ev ve ailelerine bir şey olmadığını görünce Hayber’e dönmeye karar vermişlerdi. Hayber yakınlarında gecelemek için konakladıklarında liderleri Huyeyne, gece bir rüya gördü. Rüyasını etrafındakilere anlatarak,

- Müjdeler olsun! Bu gece rüyamda Zürrukaybe’nin bana verildiğini gördüm. Vallahi, Muhammed’in yakasından tutacağım.

 

dedi. Ertesi gün Hayber’e ulaştıkları zaman, fetih tamamlanmış, ganimetler toplanmış durumdaydı:

- Ya Muhammed! Topladığın ganimetlerinden bana da pay ver! Çünkü ben Seninle çarpışmaktan vaz geçip, müttefiklerimi bıraktım. Askerlerimi sana karşı kullanmadım. 4000 askerimi alarak geri döndüm.
- Yalan söylüyorsun! Seni ancak duymuş olduğun o ses korkutup ev halkının yanına döndürdü.
- Ya Muhammed! Öyle ise bana ihsanda bulun!
- Haydi Zürrukaybe senin olsun!
- Zürrukaybe de nedir?
- O rüyanda gördüğün sana verilen dağdır.

 

Uyeyne, adamlarını alarak, eli boş bir şekilde Hz.Peygamberin yanından ayrıldı.