Hz.Hamza 

Ebu Cehil, Safa tepesinin yanından geçiyorken Hz.Peygamber’i gördü, sövüp saymaya başladı. Hem kendisi, hem de dini ile alakalı çok ağır hakaretlerde bulundu. Hz.Peygamber ona cevap vermeden geçip gitti. Fakat çevreden bu olayı gören ve Ebu Cehil’in söylediği sözleri duyanlar olmuştu.

 

Hamza, Hz.Peygamberin amcasıydı. Fakat kedisinden sadece 2 ya da 4 yaş büyüktü. Kureyş içinde kahramanlığı ve cesaretiyle tanınırdı. Avdan dönüyorken, biraz önce yaşanan olaya tanık olan bir kadın Hamza’nın yolunu kesti:

- Kardeşinin oğlu Muhammed’in başına gelenleri, Ebu Cehil’in yaptığı hakaretleri bir görmeliydin! Fakat Muhammed ona hiçbir şey söylemedi.

 

Duyduğu sözler karşısında Hamza büyük bir öfkeye kapıldı. Yolunu değiştirerek Ebu Cehil’i aramaya başladı. Kabe’nin yakınlarında arkadaşlarıyla oturuyor halde buldu. Yanına gidip, elindeki yayı öfkeyle kafasına vurdu. Ebu Cehil’in kafası yarıldı.

- Muhammed’e hakaret ediyorsun ha! İşte ben de Onun dinine girdim, Onun söylediklerini söylüyorum. Gücün varsa söylediklerini bana da söyle!

 

Ebu Cehil’in yakınlarından birisi Hamza’ya karşılık vermek için ayağa kalktıysa da Ebu Cehil onu durdurdu:

- Hamza’yı bırakın! Onun kardeşinin oğlu Muhammed’e çok ağır bir şekilde hakaret etmiştim.

 

Hamza, herkesin önünde İslam’a girdiğini açıklamıştı. Ama bunu akrabalık hassasiyetiyle, fazla düşünmeden yapmıştı. Eve döndüğünde düşünmeye başladı:

- Ben Kureyş’in önde gelen insanlarından biriyim. Fakat atalarımın dinini terk ettim de dininden dönen birisine tabi oldum. Bunun yerine ölsem daha iyiydi.

 

Sonra da dua etmeye başladı:

- Ya Rabbi! Eğer bu doğru yolsa kalbimi bundan yana yap. Değilse, bir çıkış yolu göster.

 

Geceyi çok huzursuz bir şekilde geçirdi. Ertesi gün Hz.Peygamberin yanına gitti:

- Yeğenim! Şu anda içinden çıkılmayacak bir durumdayım. Bu benim gibi “neyin doğru, neyin yanlış olduğunu” bilemeyen birisi için büyük bir mesele.

 

Hz.Peygamber amcasının tereddütlerini dinledi ve nasihatlerde bulundu. Sonunda Allah, Hz.Hamza’nın kalbini imanla doldurdu:

- Senin doğru olduğunu tasdik ediyorum.