Kurayza Yahudilerinin

Anlaşmayı Bozmaları  

Anlaşmanın bozulduğu haberi, Hz.Peygamberi çok üzdü.

- Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!

buyurdu.

 

Müslümanlar arasından seçilen bir heyet, anlaşmayı bozmamaları uyarısında bulunmak üzere Kurayza Yahudilerine gönderildi. Fakat Kurayza Yahudileri, ağır sözler söyleyerek ve tehditlerde bulunarak heyeti geri çevirdiler. Giden heyet kötü haberle geri döndüğünde Hz.Peygamber, elbisesine bürünüp yatmış, uzunca bir süre o şekilde kalmıştı. Müslümanlar, Onun böyle yatıp kaldığını görünce, Kurayza Yahudilerinden hayır gelmeyeceğini anlamışlardı. O sırada Hz.Peygamber yattığı yerden başını kaldırdı:

- Allahu Ekber! Ey Müslüman cemaati! Allah’ın fethi ve yardımıyla sevinin!

 

buyurdu. Burada kurulan mescide bu yüzden Fetih Mescidi adı verilmiştir. Kurayza Yahudilerinin, gece Medine’ye baskın yapmak için Kureyş ve Gatafanlardan biner savaşçı istediği haberi ulaşınca dert arttı. Hz.Peygamber, Seleme’nin komutasında 200, Zeyd bin Harise’nin komutasında da 300 kişilik kuvveti kadın ve çocukları korumak üzere Medine’ye gönderdi. Onlar şehri bekleyecekler ve yüksek sesle tekbir getirerek Medine sokaklarında nöbet tutacaklardı. Kurayza Yahudilerinin baskınına uğramadan sabaha çıkıldığı zaman, geniş bir nefes alınıyordu.

 

Onların bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde anlatılmaktadır:

• O vakit düşman orduları size hem yukarıdan, hem de aşağıdan saldırmışlardı. Öyle ki, onların dehşetinden gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Ve siz Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.

• İşte orada, iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.
• O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, “Allah ve Resulü bize, boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi” diyorlardı. 

Ahzab 10-12

 

Gerçek inananların durumundan da şöyle bahsedilmektedir:

• Müminler, düşman ordularını gördüklerinde, “Bu Allah ve Resulünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir.” dediler. Bu ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. 

Ahzab 22