Hz.Peygamberin Orduyu Yola Çıkarması 

Hz.Peygamber öğle namazını kıldırdı, ardından da mücahidlere hitapta bulundu:

- Cihada çıkacak şu insanlara Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd öldürülürse yerine Cafer geçsin. Cafer öldürülürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin. O da öldürülürse Müslümanlar aralarında uygun birisini seçerek kendilerine kumandan yapsınlar.

 

Bunun üzerine Müslümanlar sayılan kişilerin şehid olacağını anlayarak ağlaşmaya başladılar:

- Ya Resulallah! Keşke sağ kalsalar da kendilerinden yararlansak!

dedilerse de Hz.Peygamber sustu ve bir cevap vermedi.

 

Mücahidlerin Medine’den yola çıkacakları sırada Hz.Peygamber, beyaz bir sancağı Zeyd bin Harise’ye verdi. Uzunca bir süre de onlarla birlikte yürüdü. Ayrılacakları sırada,

- Haydi Allah’ın ismiyle savaşa çıkın! Allah’ın ve sizin Şam’da bulunan düşmanlarıyla çarpışın! Orada kiliselerde, halktan ayrılarak kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayın. Kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmeyin; ağaçları kesmeyin; evleri yıkmayın.

buyurdu.