Hz.Peygamberin Savaşı

Medine’den Anlatması

Hz.Peygamber, Mute savaşının olduğu gün minbere çıkıp oturdu. Ezan okunmasını emretti. Halk mescidde toplanınca Hz.Peygamber konuşmaya başladı.

 

Üç kere, “Allah’tan onlara hayır ve sevap kapılarının açılmasını dilerim!” dedikten sonra savaş meydanını seyrediyormuşçasına anlatmaya başladı:

- Savaşa çıkan ordumuzun başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar, düşmanla karşılaştılar. Zed bin Harise bayrağı aldı. Şeytan, hemen onun yanına geldi. Ona hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Zeyd ise, “Şu an iman edenlerin kalplerindeki imanı sağlamlaştıracakları zamandır. Sen ise bana dünyayı sevdirmek istiyorsun.” dedi ve çarpışmaya girişti. Sonunda şehid oldu.

 

buyurdu cenaze namazını kıldırdı.

- Onun için Allah’tan bağışlama dileyin!

 

dedi. Müslümanlar da Zeyd’in bağışlanması için dua ettiler.

- O şimdi cennete girdi. Sancağı Cafer bin Ebu Talib aldı. Şeytan onun da yanına geldi. Ona da hayatı ve dünyayı güzel göstermek istedi. Cafer ise ilerledi ve düşman ordularına saldırdı. Çarpıştı ve şehid oldu. Ben onun şehid olduğuna şahitlik ederim.

 

buyurdu ve kalktı cenaze namazını kıldırdı.

- Kardeşiniz için bağışlanma dileyin. Şimdi o cennette, yakuttan iki kanadı ile uçup duruyor.

 

buyurdu. Mesciddeki Müslümanlar onu için de dua ettiler.

- Cafer’den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı.

 

buyurdu. Bir süre sustu. Müslümanlar, Abdullah bin Revaha’nın hoş olmayan bir iş yaptığını sandılar, renkleri değişti. Sonra yeniden konuşmaya başladı:

- Abdullah bin Revaha duruşunu sağlamlaştırdı. Elinde sancağı olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve sehid oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için Allah’tan bağışlanma dileyin.

 

buyurdu. Abdullah bin Revaha’nın itirazlı olarak cennete girmesi Müslümanların ağırına gitti.

- Ya Resulullah! Ona neden itiraz edildi?
- Yaralandığı zaman, düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra kendisini ayıpladı ve şehid oldu.

 

buyurdu. Sonra üçünün bağışlanması için de dua etti. Bu sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sonra anlatmaya devam etti:

- Abdullah bin Revaha’dan sonra sancağı Halid aldı. İşti şimdi tandır tutuştu, savaş kızıştı.

 

buyurdu ve iki parmağını kaldırdı:

- Ey Allah’ım! O senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et!

 

diyerek Halid bin Velid için dua etti.

 

Halid orduyu Medine yoluna döndürdüğünde Hz.Peygamber’e gelen ilk haberci Yala bin Ümeyye oldu. Yala daha söze başlamadan Hz.Peygamber söze başladı:

- İstersen Mute savaşını sen bana haber ver, istersen ben sana haber vereyim?
- Ya Resulallah! Sen haber ver!

 

Bunun üzerine, Hz.Peygamber, olup bitenleri birer birer Yala’ya anlatmaya başladı.

Yala:

- Seni hak din ve kitapla peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, başımızdan geçenleri anlatmadık bir harf bile bırakmadın. Ben de anlatsam ancak bu kadar anlatabilirdim.
- Allah, benim için yeryüzünü aradan kaldırdı da onların savaş meydanlarını gözlerimle gördüm.