Pişmanlık 

Sa’d bin Muaz ve Üseyid bin Hudayr, halkın saf saf hazırlanmış Hz.Peygamberin çıkmasını beklediklerini görünce,

- Medine’den çıkmak istemediği halde, siz, çıkması için Rasulallah’a ısrar edip durdunuz. Halbuki, emir ona gökten gelir. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın!

dediler. Hz.Peygamber, zırhını giymiş, silahlarını kuşanmış olduğu halde evinden çıkınca, Medine dışında savaşmak için ısrar edenlerin pişman oldular:

- Ya Rasulullah! Senin hoşlanmadığın şeyi bizim istememiz yakışmaz! Eğer Medine’de kalmak istiyorsan, Medine’de kal! Sen nasıl istersen öyle yap!
- Bir peygamberin, zırhını giydikten sonra, düşmanla çarpışmadan ve Allah, onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden, zırhını sırtından çıkarması yakışmaz! Ben size ne emredersem, onu yapmaya bakın! Haydi, Allah’ın adını anarak gidin! Sabrettiğiniz taktirde, Allah’ın yardımı sizin içindir!

buyurdu.