top of page

Urve’nin Temsilci Olarak

Hz.Peygamber ile Konuşması 

Dinleyiciler arasından Urve ayağa kalktı:

- İzin verirseniz gidip onunla ben bir konuşayım. Size onun yanından en doğru haberleri getireyim.

 

Kureyşliler de Urve’ye izin verdiler. Urve Hz.Peygamberin yanına geldi ve oturdu:

- Ya Muhammed! Bir kısım insanları toplamış, yanımıza kadar getirmişsin. Biz ise bir çok kabileyi de yanımıza almış bulunuyoruz. Seninle Kabe’nin arasında ölmedikçe seni oraya bırakmamak üzere and içtik. 
- Ey Urve! Allah için söyle! Şu kurbanlık develerin kurban edilmelerine ve Allah’ın evini ziyarete engel olunur mu? Biz çarpışmak için gelmedik. Fakat Kabe’yi ziyaret etmek ve develerimizi kurban etmek için gelmiş bulunuyoruz. Sen, benim de yakınlarım olan kavmine haber verir misin ki, gerçekten harpte onlar için bir hayır yoktur. Zaten savaşlar onları zayıflatmış durumdadır. Kendileri, aramızda anlaşma süresi belirlesinler. Benimle Kabe’nin arasından çekilsinler. Niyetlenmiş olduğumuz ziyaretimizi yapalım ve kurbanlarımızı keselim. Bir de benimle diğer halkların arasından çekilsinler. Eğer o halklar beni yenerlerse, kendilerinin istedikleri yerine gelmiş olur. Eğer Allah beni onlara galip eylerse, o zaman iki şeyden birini seçerler: ya hazırlanmış olarak benimle çarpışırlar ya da hep birden bana katılırlar. Aksi taktirde, İslam yeryüzüne yayılıncaya ya da başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışacağım.

 

Urve, görüşmeden sonra Müslümanları bir süre inceledi. Sonra hayvanına bindi ve Kurayşlilerin yanına döndü:

- Ey kavmim! Ben vaktiyle bir çok hükümdarın huzurunda elçi olarak bulundum. Vallahi, bunlardan hiç birinin adamlarının, Müslümanların Muhammed’e gösterdikleri gibi saygı gösterdiklerini görmedim. 
İyi bilirsiniz ki; siz, isterseniz Ona karşı kılıçlarınıza el atabilirsiniz. Fakat öyle bir topluluk gördüm ki, ne yapılırsa yapılsın, Onu koruyacaklar ve Ona bir zarar gelmesine imkan vermeyeceklerdir. Muhammed, size barış ve iyilik yoluyla anlaşma teklif etmiş bulunuyor. Bunu hemen kabul ediniz. Adamcağız, Allah’ın evini ziyaret için gelmiştir. Yanındaki develeri kurban edecek ve dönecektir.
- Sen bir daha böyle konuşma! Eğer bunları senden başkası söylemiş olsaydı, mutlaka onu rezil ederdik. Biz onu ziyaretten alıkoyacağız.

 

 

bottom of page